تدوین فرآیندتدوین فرآیند
نرم افزار مدیریت سهام شرکت مهندسی مشاور تدوین فرآیند

مدیریت سهام

جداول پایه

۱-    ثبت کلیه مشخصات مورد نیاز سهامداران (شامل حقیقی و حقوقی).
۲-    تعریف انواع مجامع، موضوعات مجامع، مدعوین، تصمیمات و آراء، تاریخ و محل برگزاری و اطلاعات مرتبط با مجمع.
۳-    ثبت اسامی و مشخصات اعضای هیئت مدیره و همچنین نمایندگان اشخاص.
۴-    ثبت مشخصات کارگزاران، وکلا و نوع حساب بانکی کلیه سهامداران.
۵-    امکان تعریف دوره های مالی و یا عملیاتی

عملیات های سیستم سهام

۱-    عملیات جاری : افزایش سرمایه
عملیات افزایش سرمایه شامل ثبت سرمایه، تعیین میزان حق تقدم، لیست حق تقدمها، خرید و فروش حق تقدمها، صدور برگه های حق تقدم ( با در نظر داشتن محل سرمایه، شامل آورده های نقدی مطالبات حال شده، اندوخته، سود انباشته، جایزه و … )
۲-    عملیات نقل و انتقال سهام، شامل : فروش سهم یک سهامدار به یک یا چند سهامدار دیگر.
۳-    امکان دریافت و ارسال اطلاعات سهامداران از بورس، شامل لیست سهامداران جدید، خرید و فروش سهام و نقل و انتقالات قهری- محاسبه سود به صورت کاملا مکانیزه.
۴-    عملیات حسابداری
عملیات محاسبه سود و تقسیم سود سهام بر اساس مصوبات مجمع و از طریق تعریف مجموعه عوامل سود، محاسبه سود و پرداخت سود.
۵-    امکان صدور سند حسابداری سهام از طریق ایجاد ضابطه جهت صدور سند استاندارد مورد نیاز شرکتها.
۶-    امکان تعریف بستانکاری سهامداران تحت عنوان موجودی ابتدای دوره
۷-    کاردکس حسابداری سهامداران

گزارشات

۱-    امکان تهیه وچاپ انواع گزارشهای استاندارد و امکان ساخت انواع گزارش توسط سیستم گزارش ساز جامع بسیار قدرتمند.
۲-    امکان ارسال و دریافت گزارشات با انواع فایل مانند FOXPRO ، TEXT ، EXCEL ، ACCESS و XML
ثبت و نگهداری کلیه اطلاعات مالی سهامداران به تفکیک دوره های مالی.

نرم افزار حسابداری صنعتی شرکت مهندسی تدوین فرآیند

حسابداری صنعتی

با توجه به رقابت شرکتها درارائه محصولات بهتر همراه با قیمت مناسب، اهمیت محاسبه دقیق قیمت تمام شده محصولات و همچنین کنترل وضعیت عملکرد کارها در این مرحله از وضعیت اقتصادی برای تمامی مدیران و صاحبان شرکتها ضروری به نظر می رسد.
حال در این راستا ارائه سیستم مناسبی که بتواند وضعیت بهتر و دقیقتری را اعلام نماید بسیار مهم می باشد.
نرم افزار حسابداری صنعتی شرکت تدوین فرآیند با این هدف طراحی شده است تا با رویکردی جدید و تجربه ای فراوان از دوره های قبل بتواند با شفاف سازی و شناسائی اجزای تشکیل دهنده قیمت تمام شده امکان ارزیابی عملکرد هر یک از مراکز اصلی تولید محصولات یا پروژه را فراهم نموده و ضمن اعلام دقیق محدودیتها و فرصتها مدیریت را در منطقی کردن هزینه های هر بخش یاری نماید.

جداول پایه

  • تعریف و تنظیم دوره قیمت تمام شده به نسبت محدوده زمانی بدون در نظر گرفتن دوره های قبلی
  • تنظیم روشهای محاسبه قیمت تمام شده به صورت مرحله ای، پیوسته، سفارش کار یا فرمول محصول
  • تنظیم عوامل اصلی و تعیین کننده موضوعات قیمت تمام شده برای هر نوع سند شامل :

آنالیز اول دوره کار در جریان، اول دوره مواد و محصولات، خرید مواد اولیه، تولید نیمه ساخته محصولات، کاردر جریان، موجودی بین مراحل و پایان دوره و همچنین فروش محصولات با اشاره به حساس بودن ثبت مرحله محصول، سفارش و فرمول تولید برای هر موضوع، مصرف مواد و نیمه ساخته طی دوره

 • تنظیم مبانی و ضرایب تسهیم هزینه و اعلام ضرایب مراکز خدماتی به مراکز تولیدی و گیرنده
 • تنظیم اولویت تسهیم برای مراکز خدماتی جهت انجام محاسبه تسهیم هزینه به روش یکطرفه، دو طرفه ، سه طرفه و مراکز مشابه
 • معرفی مراکز مشابه و درصد سهم بری مراکز اصلی از مراکز مشابه
 • تنظیم ضوابط نحوه دریافت اطلاعات هزینه و گردش کالا از نرم افزارهای مرتبط

عملیات اجرایی

 • تغذیه هزینه های عمومی به تفکیک عوامل هزینه و مراکز هزینه با توجه به دوره قیمت تمام شده
 • تغذیه گردش مواد اولیه، نیمه ساخته و محصولات نهائی به نسبت مشخصات هر نوع سند. به عنوان مثال اول دوره مواد ، خرید طی دوره مواد و …
 • تغذیه هزینه های انجام شده مشخص به نسبت هر سفارش و محصول جهت اعمال مستقیم در قیمت تمام شده
 • تغذیه کارکرد واقعی مراکز و ایستگاههای تولیدی به نسبت کار مفید و زمانهای غیر موثر ( توقفات )
 • تغذیه تکنولوژی ساخت (BOM) و ساختار هر مرحله از محصول با اشاره به استانداردهای مواد اولیه، نیمه ساخته ، درصد ضایعات و عوامل هزینه
 • تغذیه آنالیز اول دوره کار در جریان ساخت به تفکیک عوامل هزینه و سفارش و تاثیر مستقیم هر عامل هزینه در محاسبه قیمت تمام شده محصولات

محاسبات

 • محاسبه مستقیم هزینه با روشهای مختلف (یک طرفه، دو طرفه، چند طرفه و مراکز مشابه) و نمایش ریز محاسبات انجام شده و گزارش تسهیم
 • محاسبه و تخصیص مراکز خدماتی به قیمت تمام شده به صورت مستقیم به نسبت ارتباط با مراکز مشابه تولیدی
 • محاسبه نرخ جذب موثر و نرخ کل برای مراکز و ایستگاههای تولیدی پس از تسهیم هزینه و اعلام زمان واقعی کارکرد مراکز
 • محاسبه قیمت تمام شده به روشهای واقعی، استاندارد و جذب شده و بررسی انحرافات مربوط
 • محاسبه مقدار مبلغ ضایعات پیش بینی شده و مقایسه میزان ضایعات اعلام شده با مقادیر محاسبه شده توسط سیستم
 • محاسبه قیمت تمام شده کالای فروش رفته و مقایسه با فروش واقعی و تهیه صورت سود و زیان نا ویژه محصولات
نرم افزار حقوق و دستمزد شرکت مهندسی مشاور تدوین فرآیند

حقوق و دستمزد

در تمامی سازمانها فارغ از نحوه عملیات اجرا و خدمات، محاسبه حقوق کارکنان می بایستی به درستی و با انعطاف بالا انجام گردد.
با توجه به اینکه یکی از موضوعات مهم در محاسبه قیمت تمام شده هر سازمان مربوط به دستمزد پرداخت شده می باشد و به دلیل متغیر بودن این بخش از هزینه ها و تنوع قوانین جاری کشور، فرمولهای این سیستم از پیچیدگی خاصی برخوردار می باشد.
نرم افزار حقوق و دستمزد شرکت تدوین فرآیند ضمن رعایت تمامی قوانین موجود سعی بر این داشته تا تمامی نیازهای هر سازمان را پاسخگو باشد و بدون هیچگونه تاخیری کلیه عوامل حقوقی را محاسبه نماید.

جداول پایه

 • تعریف عوامل حقوقی شامل پرداخت، کسر و متفرقه و تنظیم نحوه محاسبات هر عامل حقوقی
 • تعریف انواع استخدام، بیمه، محل کار، انواع مالیات
 • تنظیم فرمول محاسباتی هر عامل حقوقی با شرایط متفاوت برای هر نوع استخدام جهت جلوگیری از تکرار عوامل حقوقی
 • تنظیم فرمول محاسباتی هر عامل حقوقی با شرایط متفاوت به نسبت هر پرسنل
 • ارتباط و تنظیم چندین عامل حقوقی به یک ساختار حقوقی جهت نمایش در محاسبات حقوقی وفیش سازمانی
 • تعیین فرمول محاسباتی هر عامل حقوقی به صورت عمومی و پارامتریک و تعیین اولویت در محاسبه حقوق
 • تعیین فرمول محاسباتی هر عامل حقوقی به صورت عمومی و پارامتریک و تعیین اولویت در محاسبه حقوق
 • تعریف ضوابط جداول بیمه سالیانه به تفکیک محل کار و درصدهای مجاز و امکان محاسبه مالیات به صورت سالیانه و ماهانه
 • تعریف کارکرد مجاز متفاوت به تفکیک نوع استخدام در هر دوره پرداخت به صورت آزاد یا کارکرد مشخص و یا با توجه به ساعات کاری دوره پرداخت

عملیات جاری

 • تغذیه کامل مشخصات پرسنل مشغول به کار با اشاره به اطلاعات شناسائی، تکمیلی، شغلی و کارکردی
 • تعریف و تنظیم دوره متفاوت محاسبه حقوق به نسبت هر ماه از سال و کمتر از تعداد روزهای ثابت ماهانه
 • صدور احکام جاری و معوقه موردی و گروهی هر پرسنل به نسبت مدت زمان قرارداد
 • تغذیه و ایجاد کسورات مستمر به تفکیک انواع کسورات با محدوده زمانی مشخص
 • تغذیه انواع وام پرداختی به پرسنل و تعداد اقساط و شروع کسر اقساط و امکان تغییر و توقف آنها
 • تغذیه کارکرد ماهانه شامل کارکرد مفید، اضافه کاری، نوبت کاری، شبکاری، تاخیر، مرخصی، بیماری و سایر موارد
 • تغدیه مدت زمان ماموریت هر پرسنل به تفکیک انواع ماموریت و مدت زمان ماموریت جهت محاسبه ریالی
 • تغذیه و محاسبه مساعده در بین ماه به صورت موردی و گروهی و کسر در محاسبات حقوقی پایان ماه
 • تغذیه اضافات و کسورات موردی ماهیانه به صورت ریالی و یا هر ضریب دیگر و تاثیر در محاسبه حقوقی
 • تغذیه دستورات عمومی و محاسبه گروهی یک عامل مشخص جهت جلوگیری از ثبت اطلاعات توسط کاربران
 • تغذیه و تغییر عوامل موثر دوره محاسباتی قبل شامل درآمد مشمول مالیات، ذخیره، سنوات، ذخیره عیدی، مانده مرخصی و مالیات پرداخت شده جهت محاسبه دقیق در اولین دوره پرداخت سیستم

محاسبات

 • نترل و ویرایش اطلاعات ماه جاری و محاسبه حقوق و سایر عوامل در مدت زمان مناسب و مشاهده نتایج محاسبه
 • کنترل امتیازات و ضرایب انواع پاداش و محاسبه گروهی پاداش به صورت مستقل با شرایط در سازمان
 • محاسبه نرخ جذب موثر و نرخ کل برای مراکز و ایستگاههای تولیدی پس از تسهیم هزینه و اعلام زمان واقعی کارکرد مراکز
 • محاسبه قیمت تمام شده به روشهای واقعی، استاندارد و جذب شده و بررسی انحرافات مربوط.
 • محاسبه مقدار مبلغ ضایعات پیش بینی شده و مقایسه میزان ضایعات اعلام شده با مقادیر محاسبه شده توسط سیستم
 • تنظیم ضوابط عیدی سالیانه و محاسبه عیدی و مالیات مربوطه و اعمال علی الحسابهای محاسبه شده دردوره های مختلف و مشاهده نتیجه محاسبه
 • تهیه لیستهای مالیات، بیمه، حقوق و سایر موارد به نسبت شرایط دلخواه
 • محاسبه پاداش طرح آکورد، بهره وری و انواع پاداش دیگر با در نظر گرفتن موارد مالیاتی و علی الحساب پاداش
 • تنظیم فرم تسویه حساب پرسنل به صورت قطعی و دوره ای برای تمامی عوامل و محاسبه توسط سیستم

اموال و دارائی های ثابت

حساسیت در کنترل و بررسی اقلام سرمایه ای هر سازمان به خصوص شرکتهای تولیدی صنعتی موجب گردیده است تا سیستم اموال و دارائیهای ثابت نقش بسزائی را در این مجموعه داشته باشد، کنترل اموال مستقر در هر مرکز، تعمیرات دوره ای و در صورت نیاز جایگزینی و استفاده بهینه از اموال بلاتکلیف و محاسبه هزینه استهلاک و اطلاعات بیمه ای از وظایف اصلی این بخش از کار می باشد.
نرم افزار اموال و دارائی ثابت شرکت تدوین فرآیند با هدف ثبت اولیه جمع دار اموال و کنترل در محاسبه ریالی بهای تمام شده و هزینه استهلاک و ارتباط با سایر سیستم ها طراحی و با کیفیت مناسب اجرا گردیده است.

جداول پایه

 • تعریف طبقه بندی قانونی یا شرکتی یا سازمانی دارایی به صورت نا محدود و نمایش ساختار درختی دارایی
 • ارتباط مستقیم با سیستم حسابداری مالی از جهت ارتباط با مراکز هزینه و تحویل گیرندگان دارایی
 • تعریف انواع محل استقرارهای موجود در سازمان
 • امکان تعریف دوره های مالی دربازه های زمانی دلخواه
 • امکان ثبت اطلاعات بیمه و دارایی
 • تعریف نوع سندهای متنوع دارایی مانند خرید، فروش، تعدیل خرید، معدوم و … توسط کاربر و انتخاب فیلدهای اطلاعاتی مورد نیاز
 • تعریف جدول استهلاک طبق مشخصات فرم استاندارد وزارت دارایی
 • امکان جستجو با شرایط دلخواه برای تمامی جداول پایه

عملیات جاری

 • امکان ثبت مشخصات اولیه دارایی در سیستم باامکان اشاره به مشخصات جانبی
 • امکان انتخاب صدور اتوماتیک سند بهره برداری و محاسبه استهلاک هنگام ثبت سند خرید
 • امکان صدور گروهی اسناد ازنوع تغییرات مانند تغییر مرکز توجه ، تغییر تحویل گیرنده و … برای تعداد دلخواه از دارایی در یک زمان
 • امکان تعریف روش محاسبه کارکردی برای قالبها و سایر دارائیها و محاسبه و صدور سند استهلاک با در نظر گرفتن محدوده زمانی و تعداد کارکرد مشخص
 • تعین مشخصات فنی دارائی جهت نگهداری اقلام تشکیل دهنده هر قلم دارائی ثبت شده به نسبت شرایط هر گروه دارائی
 • تغذیه، ثبت و کنترل ورود و خروج اقلام از سازمان و پیگیری های لازم تا برگشت مجدد دارائی

محاسبات

 • محاسبه استهلاک سالهای گذشته، سال جاری و یا تواما”برای تمام یا بخشی ازدارائیها به روشهای نزولی، مستقیم و کارکردی
 • محاسبه خلاصه عملکرد دارایی برای تمام یا هرتعداد دارائی، در بازه های زمانی دلخواه و ثبت آن برای هر دوره مالی
 • امکان طراحی هرنوع ضابطه سند از قبیل استهلاک، خرید و فروش دارائی جهت صدور انواع سند حسابداری
 • امکان صدور انواع سند حسابداری مانند استهلاک، خرید، فروش و … در بازه های زمانی دلخواه و تعدیلات دوره قبل

مدیریت وجوه نقد

مدیریت منابع مصارف در تمامی سازمانها نگرانی اولیه مدیران ارشد می باشد و سیستمی که بتواند تمامی حالات مختلف دریافت و پرداخت را قبل از رویداد کنترل و ثبت نماید یک نیاز اساسی در کلیه سازمانها به شمار می رود.
نرم افزار مدیریت وجوه نقد شرکت تدوین فرآیند با این هدف طراحی شده است تا تمامی گردش اسناد را به جزئیات ثبت و کنترل نماید. با اجرای دقیق این سیستم بخش عمده ای از اسناد حسابداری کاهش یافته و زمان تهیه گزارشات مالی تسریع خواهد یافت.

جداول پایه

 • جداول پایه تعریف انواع وجوه دریافت و پرداخت و تنظیم صفات مرتبط با هر نوع وجه بصورت جاری و اسنادی.
 • تعریف انواع بانک، تنخواه و صندوق سازمان تحت عنوان عهده و تنظیم صفات مرتبط.
 • تعریف انواع علتهای دریافت و پرداخت با امکان طبقه بندی و ارتباط با حساب تفصیلی مرتبط.
 • تعریف سایر جداول از قبیل دسته چک، نحوه دریافت، انواع ارز با نیازهای هر سازمان.

عملیات بانکی

 • واگذاری اسناد نزد صندوق و صدور اعلامیه واگذاری برای تمامی بانکها با خدمات چاپی دلخواه
 • وصول چکهای در جریان وصول با امکان اشاره به بانک یا وصول نقدی
 • واگذاری مجدد یا برگشت چکهای در جریان وصول و پیگیری تمامی مراحل چکهای واخواست شده
 • صدور چاپ چکهای پرداختی با فرمت و مشخصات هر گونه دسته چک و کنترل شماره چکها
 • پیگیری و کنترل تمامی پرداختها و صدور چک، تحویل چک تا مرحله برداشت از حساب بانکی
 • تغذیه صورتحساب بانکی به صورت دستی و امکان دریافت مکانیزه تمامی صورتحساب های بانکی با فرمت DBF ، TXT
 • بررسی و محاسبه صورت مغایرت بانکی و مشاهده هر گونه مغایرت با پیغام مناسب و رفع آنها
 • تامین موجودی حسابهای بانکی از محل سپرده های بانکی به نسبت پرداختهای روزانه به صورت مکانیزه
 • محاسبه موجودی منابع بصورت لحظه ای و تا تاریخ دلخواه

عملیات حسابداری

 • تنظیم ضوابط حسابداری برای تمامی اسناد دریافت و پرداخت جهت مشاهده لحظه ای سند حسابداری و ارسال به سیستم حسابداری
 • صدور سند حسابداری با شرایط دلخواه و دوره زمانی کمتر از روزانه و تهیه سند مکانیزه حسابداری
 • ویرایش و کنترلهای متعارف در زمان صدور سند حسابداری جهت جلوگیری ازتهیه سند اشکال دار
 • دسترسی لحظه ای به موجودی هر بانک به تفکیک هر عهده با شرایط استاندارد هر سازمان
 • انتقال موجودی بانکها، چکهای در جریان وصول و چکهای در جریان پرداخت به سال آتی
نرم افزار گزارشات مدیریت شرکت مهندسی مشاور تدوین فرآیند

حسابداری مالی

هر گونه عملیات اجرائی در سازمانها و موسسات اقتصادی می بایست جهت کنترل و صحت عملکرد به اطلاعات مالی طبقه بندی و تنظیم گردد. لذا ضرورت ارتباط منسجم بخش حسابداری با سایر واحدهای سازمانی ایجاب می کند تا این فرآیند ایجاد گردد.

نرم افزار حسابداری مالی در حقیقت به عنوان هسته مرکزی وظیفه ارتباط با سایر سیستم ها را به عهده داشته و پس از انجام ریز فعالیت های هر بخش طبق تنظیم ضوابط با قابلیت هر سازمان، اطلاعات پردازش شده را به فرمت اسناد حسابداری دریافت می نماید. به عبارتی با پیاده سازی سیستم یکپارچه، ضمن کاهش زمان اجرا، تغذیه دستی اسناد به حداقل ممکن خواهد رسید.

 

جداول پایه

 • تنظیم کدینگ حسابها در سطوح گروه کل، معین، تفصیلی به همراه مراکز توجه در ۳ لایه دلخواه دیگر
 • تنظیم سریال اسناد برای هر شعب، سازمان، قسمت یا حوزه عملیاتی جهت کنترل توزیع اسناد و ارتباط با سیستمهای مکانیزه دیگر
 • تنظیم تمامی جداول پایه و جلوگیری از عدم تکرار عملیاتها به جهت یکپارچه بودن سیستمها و کنترل مضاعف برای سایر سیستمها

عملیات جاری

 • ثبت و کنترل عملیات سالهای مالی فعال و سنواتی
  • صدور اسناد در بهترین شرایط ممکن از لحاظ ثبت تمامی اطلاعات جانبی با سهولت کاربری
  • صدور سند ارزی و ریالی همزمان با تنوع انواع ارز و نرخ متفاوت روزانه ارز
  • دسترسی لحظه ای به گردش اطلاعات با شرایط دلخواه هنگام صدور اسناد جهت تصمیم گیری به لحظه
  • دسترسی به ضمائم اسناد مکانیزه جهت کنترل سند خلاصه ثبت شده با ریز مدارک و بدون نیاز مراجعه به سیستم مرجع
  • چاپ لحظه ای و گروهی اسناد در بهترین حالت فرمهای سند طبق مشخصات هر سازمان
  • بررسی و رسیدگی اسناد با طبقه بندی دلخواه اطلاعات و دسترسی آسان.
  • پیگیری گردش اسناد سال جاری از طریق طراحی گزارشات از سطح کلان تا دسترسی و اصلاح سند حسابداری
 • امکانات و ارتباطات
  • مرتب سازی گروهی اسناد با امکان تعیین شرایط تاریخ و سریال اسناد و نگهداری سوابق شماره اسناد قبلی
  • امکان ویرایش اسناد به صورت گروهی یا موردی بر اساس سرفصل یا گردش اسناد به همراه نمایش خطاهای کاربران
  • تنظیم گزارشات استاندارد برای کاربران مجاز با کنترلهای لازم
  • ثبت دائمی اسناد در زمانهای متفاوت و تهیه سند خلاصه روزانه یا ماهانه
  • شبیه سازی، ادغام و ایجاد سند معکوس از سالهای متفاوت در سال جاری
  • تهیه سند افتتاحیه و اختتامیه سالیانه با انعطاف پذیری زیاد در سطوح اطلاعاتی دلخواه
  • صدور سند تسعیر ارز بصورت ماهانه و تعدیل ریالی در پایان سال مالی
  • تهیه ترازنامه و سودوزیان ماهانه و سالانه با امکان دسترسی و تنظیم فرمهای مربوطه
  • تغییر مشخصات حساب تفصیلی در صورت وجود گردش با کنترل های لازم
  • کنترل و بررسی تغییرات انجام شده در جداول و گردش اسناد به جزئیات هر موضوع در سطح کاربران فعال
  • ارسال اسناد صورت وضعیت پیمانکاران جهت صدور مجوز پرداخت پس از تائید وکنترلهای لازم.
  • دریافت اسناد مکانیزه از سایر سیستمها به نسبت هر دوره زمانی.
  • ارسال و دریافت اسناد حسابداری به صورت غیر متمرکز با شرایط دلخواه جهت ارسال به بانک اطلاعاتی دیگر
  • تعیین ضابطه جهت تهیه اسناد اختتامیه، بستن هزینه ها و اختتامیه به نسبت شرایط دلخواه همراه با کنترلهای لازم
  • بررسی مانده مطالبات روزانه و میانگین بدهی اشخاص و مشتریان طبق روشهای محاسباتی استاندارد
  • طراحی و چاپ سند دفاتر قانونی قبل از آنالیز و بررسی های لازم.
  • امکان تهیه و ساخت گزارشات متنوع به وسیله ابزار طراحی گزارشات (Report Builder)
 

نظرات و پیشنهادات

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات ، انتقادات و پیشنهادات شما هستیم

پشتیبانی آنلاین

تیم پشتیبانی آنلاین تدوین فرآیند همواره شما را حمایت و یاری می کند. شما می توانید با ارسال تیکت و درخواست خود، از خدمات آنلاین و به روزرسانی های جدید بهره مند شوید.

شنبه - پنجشنبه

تیم تدوین فرآیند در ساعات اداری ، بصورت تلفنی پاسخگوی شما می باشد و در طول هفته کاری در ساعات اداری خدمت رسانی آنلاین خود را صورت می دهد.