تدوین فرآیندتدوین فرآیند
نرم افزار برنامه ریزی و کنترل تولید شرکت مهندسی مشاوز تدوین فرآیند

توضیحات پروژه

جداول پایه

–    تنظیم دوره های متفاوت برنامه ریزی با اشاره به مشخصات و صفات خاص هر دوره تولید.
–    تنظیم تقویم کاری استاندارد ماهیانه و تعریف تقویم های خاص با زمان کارکرد متفاوت.
–    تنظیم نحوه ارتباط با گردش اسناد انبارهای مواد اولیه، نیمه ساخته و محصولات جهت صدور اسناد مکانیزه.
–    مشاهده و تنظیم ظرفیت ماشین آلات و مراکز تولیدی و ارتباط با مراحل تولید.
–    مشاهده و تنظیم روشها و فرآیندهای متفاوت تولید و ارتباط با گروه بندی محصولات تولیدی.

عملیات جاری

–    دریافت درخواست ایجاد شده متاثر از درخواست فروش یا برنامه تولید ماهیانه.
–    ثبت و بررسی مشخصات سفارش شده واحد اطلاعات مهندسی به همراه کنترل موجودی مواد اولیه و تنظیم بچ تولید.
–    تخصیص مشخصات سفارش تائید شده به تکنولوژی ساخت و تعیین تمامی مراحل تولید و تهیه کارت ردیابی تولید.
–    ثبت و اعلام تاخیرات زمانی قبل از برنامه ریزی تولید به تفکیک هر سفارش و توضیحات لازم.
–    تهیه فرم نیاز مواد و ارسال درخواست کالای مواد اولیه به سیستم انبار به نسبت مشخصات هر سفارش.
–    صدور فرم رزرو موجودی برای مواد اولیه و نیمه ساخته بکار رفته با قابلیت جایگزینی مواد به نسبت هر برنامه تولیدی.

برنامه ریزی

–    انجام برنامه ریزی موقت برای تمامی سفارشهای تائید شده از زمان شروع تا پایان فرآیند تولید به تفکیک زمانبندی مراحل و زمان مورد نیاز ماشین آلات و مواد اولیه مورد نیاز تمامی مراحل خرید طبق تقویم کاری مشخص و درصد پیشرفت مراحل تولید.
–    بررسی برنامه ریزی موقت و اعلام محدودیتهای تولید و کمبود مواد و زمان در دسترس جهت تامین مواد و افزایش زمان کارکرد تولید.
–    تبدیل برنامه ریزی موقت انجام شده به برنامه اصلی و تعیین اولویتها و تهیه کارت دستور ساخت.
–    تامین برنامه از سایر سفارشات انجام شده و اصلاح ادامه برنامه در دست اجرا.

ثبت عملکرد تولید

–    تغذیه عملکرد روزانه تولید انجام شده مراکز و ماشین آلات تولیدی به نسبت شماره برنامه ریزی به تفکیک شیفت روزانه.
–    تغذیه میزان ضایعات تولید و توقفات کارکرد به نسبت هر برنامه در دست اجرا.
–    بررسی پیشرفت انجام کار هر برنامه تولید و پیگیری جهت اتمام تمامی مراحل تولید.
–    بازرسی و کنترل کیفیت هر مرحله از ثبت عملکرد تولید و اجازه انجام مراحل بعدی و برگشت به تولید.
–    صدور مکانیزه ورود و خروج هر مرحله از تولید به فرمت رسید و حواله در انبارهای نیمه ساخته و کنترل موجودی مراحل تولید.
–    مقایسه برنامه اعلام شده و ثبت عملکرد تولید و تهیه انحرافات و فعالیتهای هر برنامه.
–    تهیه گزارش توقفات تولید به نسبت محورهای اطلاعاتی مشخص هر سازمان.
–    تغذیه ارسال قطعات به پیمانکاران به نسبت هر مرحله و پیگیری دریافت مجدد.
–    تهیه نمودارهای تولید به صورت خطی و تهیه گانت چارت هر بچ تولید.

 

نظرات و پیشنهادات

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات ، انتقادات و پیشنهادات شما هستیم

پشتیبانی آنلاین

تیم پشتیبانی آنلاین تدوین فرآیند همواره شما را حمایت و یاری می کند. شما می توانید با ارسال تیکت و درخواست خود، از خدمات آنلاین و به روزرسانی های جدید بهره مند شوید.

شنبه - پنجشنبه

تیم تدوین فرآیند در ساعات اداری ، بصورت تلفنی پاسخگوی شما می باشد و در طول هفته کاری در ساعات اداری خدمت رسانی آنلاین خود را صورت می دهد.