تدوین فرآیندتدوین فرآیند

توضیحات پروژه

نتیجه تلاش كلیه بخشهای مختلف هر سازمان در تهیه و آماده شدن محصولات با كیفیت مناسب خلاصه می گردد و شركتی موفق خواهد بود كه بتواند با برنامه ریزی منسجم از اولین مراحل بازاریابی تا تحویل و خدمات پس از فروش به درستی عمل نماید.

در این راستا نرم افزار توزیع و فروش شركت تدوین فرآیند با قابلیتهای فراوان و درعین حال کارآمدپاسخگوی تمامی نیازهای فروش میباشد.

در حقیقت پیاده سازی صحیح این نرم افزار موجب خواهد شد تا تولید محصولات و ارائه خدمات بر حسب تقاضای مشتریان انجام پذیرد.

جداول پایه

اولین مرحله برای استفاده از سیستم فروش تکمیل جداول پایه ای می باشد که در سیستم مورد استفاده قرار می گیرد و شامل موارد زیر است:

 • تعریف ریز مشتریان با اشاره به گروه مشتریان و اطلاعات جانبی از قبیل آدرس، تلفن و سایر
 • تعریف انواع فروش به نسبت هر سازمان و تنظیم سیاستهای فروش
 • تعریف كدینگ محصولات و تعیین ضابطه بهای واحد هر محصول به تفكیك نوع فروش در تاریخهای مختلف
 • تعریف و تنظیم ضابطه عوارض قانونی فروش و هزینه های جانبی در هر محدوده زمانی جهت محاسبه لحظه ای در اسناد فروش
 • تعریف ضابطه تخفیفات فروش به تفكیك نوع فروش و تنوع محصولات در هر محدوده زمانی
 • تنظیم عناوین اسناد فروش با اسامی هر سازمان به تفكیك هر بخش فروش و انواع سند
 • تعیین سقف اعتباری جهت كنترل مانده بدهی جاری واسنادی مشتریان بهمراه درصد تخفیف مشخص
 • تنظیم تمامی جداول كمكی از قبیل محدوده جغرافیایی، شركتهای حمل و نقل، و سایر جداول و ارتباط آنها با اسناد فروش

عملیات جاری فروش

 • صدور اسناد سفارش، درخواست، تحویل و فاكتور فروش با قابلیت تعدیلات هر نوع سند
 • تعیین محدوده دسترسی اوراق فروش به نسبت هر بخش و كنترل عدم نمایش اسناد بخشهای مختلف برای تمامی كاربران
 • تبدیل چند سفارش فروش به یک درخواست مشتری و تبدیل یک سفارش به چندین درخواست فروش.
 • تغذیه و ثبت اسناد فروش با دو نرخ واحد جداگانه و دو مقدار فروش به صورت همزمان با دلیل تفاوت واحدهای تولید و فروش
 • تغذیه سبد محصولات متفاوت و فراخوانی آن در ثبت سفارش مشتریان (مهندسی فروش)
 • صدور اسناد رزرو موجودی انبار و برنامه ریزی و صدور رزرو در جریان تولید و درخواست تولید به دلیل عدم موجودی
 • تنظیم فرم چاپی اسناد با شرایط هر سازمان و چاپ لحظه ای پس از كنترل و ثبت اسناد
 • صدور اسناد فروش به نسبت نمایندگان و خریداران هر نماینده
 • كنترل و دسترسی لحظه ای به مانده درخواستهای تحویل نشده و پیگیری آنها
 • صدور سند برگشت از فروش با قابلیت اشاره به فاكتور و برگشت سنواتی
 • تعریف و تكرار محصولات یكسان در ردیفهای متفاوت به ریز شماره ردیابی و سریال محصولات
 • تنظیم میزان اضافه بار مجاز جهت ثبت و دریافت حواله انبار بیش از درخواست فروش
 • تنظیم سند ارزی و ریالی اوراق فروش به صورت همزمان و محاسبه نرخ ارزی و شناسائی نرخ برابری ارز
 • امكان ثبت همزمان سفارش و فاكتور فروش و مبالغ دریافتی از مشتریان همراه با كنترلهای لازم از طریق یک فرم
 • محاسبه مبلغ پیش دریافت مشتریان از مرحله ثبت سفارش تا صدور فاكتور و اعمال كسر از پیش دریافت در هر فاكتور فروش
 • دسترسی به موجودی لحظه ای محصولات به ریز سریال هر كالا و شناسائی دقیق و صدور مجوز تحویل كالا به انبار
 

نظرات و پیشنهادات

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات ، انتقادات و پیشنهادات شما هستیم

پشتیبانی آنلاین

تیم پشتیبانی آنلاین تدوین فرآیند همواره شما را حمایت و یاری می کند. شما می توانید با ارسال تیکت و درخواست خود، از خدمات آنلاین و به روزرسانی های جدید بهره مند شوید.

شنبه - پنجشنبه

تیم تدوین فرآیند در ساعات اداری ، بصورت تلفنی پاسخگوی شما می باشد و در طول هفته کاری در ساعات اداری خدمت رسانی آنلاین خود را صورت می دهد.