تدوین فرآیندتدوین فرآیند

توضیحات پروژه

با توجه به رقابت شرکتها درارائه محصولات بهتر همراه با قیمت مناسب، اهمیت محاسبه دقیق قیمت تمام شده محصولات و همچنین کنترل وضعیت عملکرد کارها در این مرحله از وضعیت اقتصادی برای تمامی مدیران و صاحبان شرکتها ضروری به نظر می رسد.
حال در این راستا ارائه سیستم مناسبی که بتواند وضعیت بهتر و دقیقتری را اعلام نماید بسیار مهم می باشد.
نرم افزار حسابداری صنعتی شرکت تدوین فرایند با این هدف طراحی شده است تا با رویکردی جدید و تجربه ای فراوان از دوره های قبل بتواند با شفاف سازی و شناسائی اجزای تشکیل دهنده قیمت تمام شده امکان ارزیابی عملکرد هر یک از مراکز اصلی تولید محصولات یا پروژه را فراهم نموده و ضمن اعلام دقیق محدودیتها و فرصتها مدیریت را در منطقی کردن هزینه های هر بخش یاری نماید.

جداول پایه

  • تعریف و تنظیم دوره قیمت تمام شده به نسبت محدوده زمانی بدون در نظر گرفتن دوره های قبلی
  • تنظیم روشهای محاسبه قیمت تمام شده به صورت مرحله ای، پیوسته، سفارش کار یا فرمول محصول
  • تنظیم عوامل اصلی و تعیین کننده موضوعات قیمت تمام شده برای هر نوع سند شامل :

آنالیز اول دوره کار در جریان، اول دوره مواد و محصولات، خرید مواد اولیه، تولید نیمه ساخته محصولات، کاردر جریان، موجودی بین مراحل و پایان دوره و همچنین فروش محصولات با اشاره به حساس بودن ثبت مرحله محصول، سفارش و فرمول تولید برای هر موضوع، مصرف مواد و نیمه ساخته طی دوره

 • تنظیم مبانی و ضرایب تسهیم هزینه و اعلام ضرایب مراکز خدماتی به مراکز تولیدی و گیرنده
 • تنظیم اولویت تسهیم برای مراکز خدماتی جهت انجام محاسبه تسهیم هزینه به روش یکطرفه، دو طرفه ، سه طرفه و مراکز مشابه
 • معرفی مراکز مشابه و درصد سهم بری مراکز اصلی از مراکز مشابه
 • تنظیم ضوابط نحوه دریافت اطلاعات هزینه و گردش کالا از نرم افزارهای مرتبط

عملیات اجرایی

 • تغذیه هزینه های عمومی به تفکیک عوامل هزینه و مراکز هزینه با توجه به دوره قیمت تمام شده
 • تغذیه گردش مواد اولیه، نیمه ساخته و محصولات نهائی به نسبت مشخصات هر نوع سند. به عنوان مثال اول دوره مواد ، خرید طی دوره مواد و …
 • تغذیه هزینه های انجام شده مشخص به نسبت هر سفارش و محصول جهت اعمال مستقیم در قیمت تمام شده
 • تغذیه کارکرد واقعی مراکز و ایستگاههای تولیدی به نسبت کار مفید و زمانهای غیر موثر ( توقفات )
 • تغذیه تکنولوژی ساخت (BOM) و ساختار هر مرحله از محصول با اشاره به استانداردهای مواد اولیه، نیمه ساخته ، درصد ضایعات و عوامل هزینه
 • تغذیه آنالیز اول دوره کار در جریان ساخت به تفکیک عوامل هزینه و سفارش و تاثیر مستقیم هر عامل هزینه در محاسبه قیمت تمام شده محصولات

محاسبات

 • محاسبه مستقیم هزینه با روشهای مختلف (یک طرفه، دو طرفه، چند طرفه و مراکز مشابه) و نمایش ریز محاسبات انجام شده و گزارش تسهیم
 • محاسبه و تخصیص مراکز خدماتی به قیمت تمام شده به صورت مستقیم به نسبت ارتباط با مراکز مشابه تولیدی
 • محاسبه نرخ جذب موثر و نرخ کل برای مراکز و ایستگاههای تولیدی پس از تسهیم هزینه و اعلام زمان واقعی کارکرد مراکز
 • محاسبه قیمت تمام شده به روشهای واقعی، استاندارد و جذب شده و بررسی انحرافات مربوط
 • محاسبه مقدار مبلغ ضایعات پیش بینی شده و مقایسه میزان ضایعات اعلام شده با مقادیر محاسبه شده توسط سیستم
 • محاسبه قیمت تمام شده کالای فروش رفته و مقایسه با فروش واقعی و تهیه صورت سود و زیان نا ویژه محصولات
 

نظرات و پیشنهادات

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات ، انتقادات و پیشنهادات شما هستیم

پشتیبانی آنلاین

تیم پشتیبانی آنلاین تدوین فرآیند همواره شما را حمایت و یاری می کند. شما می توانید با ارسال تیکت و درخواست خود، از خدمات آنلاین و به روزرسانی های جدید بهره مند شوید.

شنبه - پنجشنبه

تیم تدوین فرآیند در ساعات اداری ، بصورت تلفنی پاسخگوی شما می باشد و در طول هفته کاری در ساعات اداری خدمت رسانی آنلاین خود را صورت می دهد.