تدوین فرآیندتدوین فرآیند
نرم افزار حقوق و دستمزد شرکت مهندسی مشاور تدوین فرآیند

توضیحات پروژه

در تمامی سازمانها فارغ از نحوه عملیات اجرا و خدمات، محاسبه حقوق کارکنان می بایستی به درستی و با انعطاف بالا انجام گردد.
با توجه به اینکه یکی از موضوعات مهم در محاسبه قیمت تمام شده هر سازمان مربوط به دستمزد پرداخت شده می باشد و به دلیل متغیر بودن این بخش از هزینه ها و تنوع قوانین جاری کشور، فرمولهای این سیستم از پیچیدگی خاصی برخوردار می باشد.
نرم افزار حقوق و دستمزد شرکت تدوین فرآیند ضمن رعایت تمامی قوانین موجود سعی بر این داشته تا تمامی نیازهای هر سازمان را پاسخگو باشد و بدون هیچگونه تاخیری کلیه عوامل حقوقی را محاسبه نماید.

جداول پایه

 • تعریف عوامل حقوقی شامل پرداخت، کسر و متفرقه و تنظیم نحوه محاسبات هر عامل حقوقی
 • تعریف انواع استخدام، بیمه، محل کار، انواع مالیات
 • تنظیم فرمول محاسباتی هر عامل حقوقی با شرایط متفاوت برای هر نوع استخدام جهت جلوگیری از تکرار عوامل حقوقی
 • تنظیم فرمول محاسباتی هر عامل حقوقی با شرایط متفاوت به نسبت هر پرسنل
 • ارتباط و تنظیم چندین عامل حقوقی به یک ساختار حقوقی جهت نمایش در محاسبات حقوقی وفیش سازمانی
 • تعیین فرمول محاسباتی هر عامل حقوقی به صورت عمومی و پارامتریک و تعیین اولویت در محاسبه حقوق
 • تعیین فرمول محاسباتی هر عامل حقوقی به صورت عمومی و پارامتریک و تعیین اولویت در محاسبه حقوق
 • تعریف ضوابط جداول بیمه سالیانه به تفکیک محل کار و درصدهای مجاز و امکان محاسبه مالیات به صورت سالیانه و ماهانه
 • تعریف کارکرد مجاز متفاوت به تفکیک نوع استخدام در هر دوره پرداخت به صورت آزاد یا کارکرد مشخص و یا با توجه به ساعات کاری دوره پرداخت

عملیات جاری

 • تغذیه کامل مشخصات پرسنل مشغول به کار با اشاره به اطلاعات شناسائی، تکمیلی، شغلی و کارکردی
 • تعریف و تنظیم دوره متفاوت محاسبه حقوق به نسبت هر ماه از سال و کمتر از تعداد روزهای ثابت ماهانه
 • صدور احکام جاری و معوقه موردی و گروهی هر پرسنل به نسبت مدت زمان قرارداد
 • تغذیه و ایجاد کسورات مستمر به تفکیک انواع کسورات با محدوده زمانی مشخص
 • تغذیه انواع وام پرداختی به پرسنل و تعداد اقساط و شروع کسر اقساط و امکان تغییر و توقف آنها
 • تغذیه کارکرد ماهانه شامل کارکرد مفید، اضافه کاری، نوبت کاری، شبکاری، تاخیر، مرخصی، بیماری و سایر موارد
 • تغدیه مدت زمان ماموریت هر پرسنل به تفکیک انواع ماموریت و مدت زمان ماموریت جهت محاسبه ریالی
 • تغذیه و محاسبه مساعده در بین ماه به صورت موردی و گروهی و کسر در محاسبات حقوقی پایان ماه
 • تغذیه اضافات و کسورات موردی ماهیانه به صورت ریالی و یا هر ضریب دیگر و تاثیر در محاسبه حقوقی
 • تغذیه دستورات عمومی و محاسبه گروهی یک عامل مشخص جهت جلوگیری از ثبت اطلاعات توسط کاربران
 • تغذیه و تغییر عوامل موثر دوره محاسباتی قبل شامل درآمد مشمول مالیات، ذخیره، سنوات، ذخیره عیدی، مانده مرخصی و مالیات پرداخت شده جهت محاسبه دقیق در اولین دوره پرداخت سیستم

محاسبات

 • نترل و ویرایش اطلاعات ماه جاری و محاسبه حقوق و سایر عوامل در مدت زمان مناسب و مشاهده نتایج محاسبه
 • کنترل امتیازات و ضرایب انواع پاداش و محاسبه گروهی پاداش به صورت مستقل با شرایط در سازمان
 • محاسبه نرخ جذب موثر و نرخ کل برای مراکز و ایستگاههای تولیدی پس از تسهیم هزینه و اعلام زمان واقعی کارکرد مراکز
 • محاسبه قیمت تمام شده به روشهای واقعی، استاندارد و جذب شده و بررسی انحرافات مربوط.
 • محاسبه مقدار مبلغ ضایعات پیش بینی شده و مقایسه میزان ضایعات اعلام شده با مقادیر محاسبه شده توسط سیستم
 • تنظیم ضوابط عیدی سالیانه و محاسبه عیدی و مالیات مربوطه و اعمال علی الحسابهای محاسبه شده دردوره های مختلف و مشاهده نتیجه محاسبه
 • تهیه لیستهای مالیات، بیمه، حقوق و سایر موارد به نسبت شرایط دلخواه
 • محاسبه پاداش طرح آکورد، بهره وری و انواع پاداش دیگر با در نظر گرفتن موارد مالیاتی و علی الحساب پاداش
 • تنظیم فرم تسویه حساب پرسنل به صورت قطعی و دوره ای برای تمامی عوامل و محاسبه توسط سیستم
 

نظرات و پیشنهادات

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات ، انتقادات و پیشنهادات شما هستیم

پشتیبانی آنلاین

تیم پشتیبانی آنلاین تدوین فرآیند همواره شما را حمایت و یاری می کند. شما می توانید با ارسال تیکت و درخواست خود، از خدمات آنلاین و به روزرسانی های جدید بهره مند شوید.

شنبه - پنجشنبه

تیم تدوین فرآیند در ساعات اداری ، بصورت تلفنی پاسخگوی شما می باشد و در طول هفته کاری در ساعات اداری خدمت رسانی آنلاین خود را صورت می دهد.