تدوین فرآیندتدوین فرآیند

توضیحات پروژه

مدیریت منابع مصارف در تمامی سازمانها نگرانی اولیه مدیران ارشد می باشد و سیستمی که بتواند تمامی حالات مختلف دریافت و پرداخت را قبل از رویداد کنترل و ثبت نماید یک نیاز اساسی در کلیه سازمانها به شمار می رود.
نرم افزار مدیریت وجوه نقد شرکت تدوین فرآیند با این هدف طراحی شده است تا تمامی گردش اسناد را به جزئیات ثبت و کنترل نماید. با اجرای دقیق این سیستم بخش عمده ای از اسناد حسابداری کاهش یافته و زمان تهیه گزارشات مالی تسریع خواهد یافت.

جداول پایه

 • جداول پایه تعریف انواع وجوه دریافت و پرداخت و تنظیم صفات مرتبط با هر نوع وجه بصورت جاری و اسنادی.
 • تعریف انواع بانک، تنخواه و صندوق سازمان تحت عنوان عهده و تنظیم صفات مرتبط.
 • تعریف انواع علتهای دریافت و پرداخت با امکان طبقه بندی و ارتباط با حساب تفصیلی مرتبط.
 • تعریف سایر جداول از قبیل دسته چک، نحوه دریافت، انواع ارز با نیازهای هر سازمان.

عملیات بانکی

 • واگذاری اسناد نزد صندوق و صدور اعلامیه واگذاری برای تمامی بانکها با خدمات چاپی دلخواه
 • وصول چکهای در جریان وصول با امکان اشاره به بانک یا وصول نقدی
 • واگذاری مجدد یا برگشت چکهای در جریان وصول و پیگیری تمامی مراحل چکهای واخواست شده
 • صدور چاپ چکهای پرداختی با فرمت و مشخصات هر گونه دسته چک و کنترل شماره چکها
 • پیگیری و کنترل تمامی پرداختها و صدور چک، تحویل چک تا مرحله برداشت از حساب بانکی
 • تغذیه صورتحساب بانکی به صورت دستی و امکان دریافت مکانیزه تمامی صورتحساب های بانکی با فرمت DBF ، TXT
 • بررسی و محاسبه صورت مغایرت بانکی و مشاهده هر گونه مغایرت با پیغام مناسب و رفع آنها
 • تامین موجودی حسابهای بانکی از محل سپرده های بانکی به نسبت پرداختهای روزانه به صورت مکانیزه
 • محاسبه موجودی منابع بصورت لحظه ای و تا تاریخ دلخواه

عملیات حسابداری

 • تنظیم ضوابط حسابداری برای تمامی اسناد دریافت و پرداخت جهت مشاهده لحظه ای سند حسابداری و ارسال به سیستم حسابداری
 • صدور سند حسابداری با شرایط دلخواه و دوره زمانی کمتر از روزانه و تهیه سند مکانیزه حسابداری
 • ویرایش و کنترلهای متعارف در زمان صدور سند حسابداری جهت جلوگیری ازتهیه سند اشکال دار
 • دسترسی لحظه ای به موجودی هر بانک به تفکیک هر عهده با شرایط استاندارد هر سازمان
 • انتقال موجودی بانکها، چکهای در جریان وصول و چکهای در جریان پرداخت به سال آتی
 

نظرات و پیشنهادات

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات ، انتقادات و پیشنهادات شما هستیم

پشتیبانی آنلاین

تیم پشتیبانی آنلاین تدوین فرآیند همواره شما را حمایت و یاری می کند. شما می توانید با ارسال تیکت و درخواست خود، از خدمات آنلاین و به روزرسانی های جدید بهره مند شوید.

شنبه - پنجشنبه

تیم تدوین فرآیند در ساعات اداری ، بصورت تلفنی پاسخگوی شما می باشد و در طول هفته کاری در ساعات اداری خدمت رسانی آنلاین خود را صورت می دهد.