تدوین فرآیندتدوین فرآیند

توضیحات پروژه

جداول پایه

–    تعیین یک کد یا رمز توسط مسئول کاربر با توجه به شناسه کاربری جهت ورود به محیط نرم افزار.
–    تعریف گروههای کاربری که به ازای هر سیستم و فعالیت های آن قابل تعریف می باشد. به عنوان مثال کاربر انبار تعدادی به عنوان یک گروه تعریف شده و همه کاربران مورد نیاز به آن گروه نسبت داده می شوند.
–    تعریف گروه کاربران که در هر گروه سیستم می توان کاربر را به گروه مربوطه متصل نمود.
–    در بخش وظایف تمامی قسمتهای مورد نیاز هر سیستم تعریف شده است که با پرسش هر سیستم فعالیتهای تعریف شده قابل نمایش است.
–    انتخاب کاربر یا گروه آن به ازاء تعاریف انجام شده در حقوق کاربران و تخصیص یا غیر فعال نمودن دسترسیهای مورد نیاز کاربران به آنها.

امکانات ویژه

در این بخش این امکان وجود دارد که به ازای تعاریف انجام شده در هر سیستم دسترسی های خاص از لحاظ موضوعی به برخی از کاربران اختصاص داده شود و به عنوان مثال می توان گفت که جدول نوع فروش برای مشتریان خاصی قابل استفاده باشد یا کاربر مورد نظر تنها کاربر تعدادی باشد و از امکان دسترسی به انبارهــای مختلــف بهره مند گردد یا خیر و …

 

نظرات و پیشنهادات

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات ، انتقادات و پیشنهادات شما هستیم

پشتیبانی آنلاین

تیم پشتیبانی آنلاین تدوین فرآیند همواره شما را حمایت و یاری می کند. شما می توانید با ارسال تیکت و درخواست خود، از خدمات آنلاین و به روزرسانی های جدید بهره مند شوید.

شنبه - پنجشنبه

تیم تدوین فرآیند در ساعات اداری ، بصورت تلفنی پاسخگوی شما می باشد و در طول هفته کاری در ساعات اداری خدمت رسانی آنلاین خود را صورت می دهد.