تدوین فرآیندتدوین فرآیند
نرم افزار پیگیری مراحل خرید

توضیحات پروژه

بر طبق نیاز اغلب شركتهای تولیدی و بازرگانی، پیگیری اقلام در راه و كنترل فروشندگان كالا یا خدمات از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
در این راستا نرم افزار پیگیری مراحل خرید شركت تدوین فرآیند به سهولت آخرین وضعیت سفارشات در راه و آمار خرید هر فروشنده از لحاظ مقداری و ریالی و كنترل های سفارشات خارجی از لحاظ نحوه گشایش اعتبارات و مسیر حمل و سایر موضوعات مرتبط را با ضوابط هر سازمان طبقه بندی و در اختیار مدیران قرار میدهد.

عملیات جاری

تغذیه اطلاعات در این بخش اجرای عملیاتهای مربوط به فرآیند خرید از مرحله دریافت سند درخواست خرید تا ثبت فاکتور کالا یا خدمات خریداری شده که مرحله آخر کار میباشد انجام می پذیرد.

  • ثبت سند درخواست خرید به صورتی كه منحصر به سیستم خرید بوده و یا دریافت این سند به صورت مکانیزه از سوی سیستم انبار امکانپذیر است.
  • ثبت استعلام از فروشندگان که بنابر درخواست خرید صادر شده است.
  • پس از دریافت پاسخ استعلام از فروشندگان، ثبت مبالغ و هزینه ها یا سایر اطلاعات مربوط به پاسخ استعلام در این فرم انجام میشود.
  • ثبت سفارش خرید كالا یا دریافت خدمات، بعد از انتخاب استعلام در این فرم انجام میگردد.
  • جهت ثبت و نهایی شدن خرید صورت گرفته یا خدمات دریافت شده، ثبت اطلاعات در این بخش انجام میشود. عملیات پیگیری
  • بر اساس تعریف الگوی پیگیری مورد نظر سازمان می توان هر سفارش را بر طبق آن مسیردهی كرده تا سیستم بتواند بر اساس نیاز، مراحل خاصی را نمایش داده و مورد استفاده قرار دهد.
  • در هر مرحله از ثبت اطلاعات، فرمهای مورد نیاز فراخوانی شده و به دلیل وجود امكان ارتباط با سایر سیستم ها درخواست پرداخت وجه به سیستم وجوه نقد ارسال شده و قابل پیگیری می باشد.

تغذیه اطلاعات

–    ثبت درخواست خرید خدمات و یا دریافت درخواستهای صادر شده از انبار و تخصیص هر درخواست به گروه خرید متفاوت.
–    سهول در ثبت و تغذیه استعلام های مورد نیاز از روی درخواست کالای ثبت شده.
–    قابلیت تبدیل چند درخواست به یک سفارش و تعیین نحوه اخذ استعلام.
–    ارسال استعلام به صورت چاپی و یا پست الکترونیکی (Email) به فروشندگان منتخب.
–    امکان درج پاسخ استعلام و سهولت در ثبت قیمتهای هرکالا بر حسب مبلغ واحد یا بهای کل و همچنین کنترل ساده آن .
–    اخذ گزارش مقایسه ای خرید جهت کنترل کمیسیون خرید از روی قیمتهای درج شده در هر استعلام.
–    تبدیل استعلام های تایید شده به سفارش خرید و قابلیت پیگیری آن.

عملیات پیگیری

بر اساس تعریف الگوی پیگیری مورد نظر سازمان می توان هر سفارش را بر طبق آن مسیردهی کرده تا سیستم بتواند بر اساس نیاز، مراحل خاصی را نمایش داده و مورد استفاده قرار دهد.
در هر مرحله از ثبت اطلاعات، فرمهای مورد نیاز فراخوانی شده و به دلیل وجود امکان ارتباط با سایر سیستم ها درخواست پرداخت وجه به سیستم وجوه نقد ارسال شده و قابل پیگیری می باشد.
–    قابلیت رویت وجوه صادر شده بر اساس هر سفارش و امکان تهیه گزارش از آنها.
–    قابلیت مشاهده رسید انبار مربوط به هر کالا و امکان نمایش آن در سیستم خرید به ازاء هر درخواست.
–    قابلیت کنترل مکانیزه اقلام در راه و سهولت در تصمیم گیری.

عملیات حسابداری

با توجه به اینکه تمامی سیستمهای شرکت تدوین فرآیند قابلیت ایجاد و ارسال سند حسابداری به صورت مکانیزه را دارا هستند، لذا با تنظیم ضوابط و قوانین ساخت سند میتوان اطلاعات مورد نظر را همانند یک سند حسابداری به صورت مکانیزه به سیستم مالی ارسال کرد.

 

نظرات و پیشنهادات

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات ، انتقادات و پیشنهادات شما هستیم

پشتیبانی آنلاین

تیم پشتیبانی آنلاین تدوین فرآیند همواره شما را حمایت و یاری می کند. شما می توانید با ارسال تیکت و درخواست خود، از خدمات آنلاین و به روزرسانی های جدید بهره مند شوید.

شنبه - پنجشنبه

تیم تدوین فرآیند در ساعات اداری ، بصورت تلفنی پاسخگوی شما می باشد و در طول هفته کاری در ساعات اداری خدمت رسانی آنلاین خود را صورت می دهد.