تدوین فرآیندتدوین فرآیند
نرم افزار کنترل موجودی و حسابداری شرکت مهندسی مشاور تدوین فرآیند

توضیحات پروژه

جداول پایه

–   تنظیم انبارهای متفاوت و نامحدود با ۴ حالت انواع انبار جهت کنترل موجودی:
الف- سریالی واحد        ب- سریالی بچ         ج- پارشیال         د-معمولی
که در سه حالت اولیه کنترل موجودی و قیمت گذاری با دقت بیشتر و ریزتری از سطح انبار و کالا انجام می شود.
–   تنظیم شناسنامه کالا با کدینگ دلخواه و نامحدود و ارتباط موضوعی هر کالا با انبارهای مربوط به گونه ای که کالای مورد نظر فقط در انبارهای مجاز فعال باشد.
–   تنظیم ساختار کدینگ کالا با هرگونه شرایط ممکن و تولید اتوماتیک کد کالا.
–   جستجو با شرایط دلخواه برای تمامی جداول پایه اعم از شناسنامه کالا، اشخاص، مراکز و غیره .
– تنظیم رده تائید کاربران و اولویت تائید اسناد انبار و قابلیت کنتـــرل تبدیل اسناد و فراخوانی آنها پــس از تائیدیه های لازم.

عملیات جاری

ثبت اطلاعات شعب متفاوت به صورت همزمان و یا غیر متمرکز با کدینگ کالاهای یکسان.
–   ثبت تمامی اسناد وارده و صادره  انبار با فرم های متفاوت و تنظیم انواع فرم.
–   ثبت اسناد سفارشات شامل درخواست کالا، در خواست خرید، رسید موقت و ارتباط مکانیزه با اسناد انبار.
–   دسترسی لحظه ای به موجودی هر کالا به صورت ۴ حالت تاریخچه ای، تاریخ خاص، تاریخ لحظه و سریال خاص.
–   ثبت استاندارد ساخت هر محصول و صدور برگ نیاز مواد با اشاره به ضریب تولید و درصد مواد مصرفی.
–   چاپ فرم اسناد به صورت دلخواه و لحظه ای و تنظیمات لازم.
–   ثبت اسناد تعدیل و اصلاحیه برای تمامی اسناد انبار با اشاره به نوع تعدیل به صورت موردی و گروهی.
–   انجام عملیات انبارگردانی به صورت عمودی یا موردی و ضابطه سند از زمان چاپ تگ، شمارش مراحل متفاوت، تهیه لیستهای مغایرت و خاتمه انبارگردانی برای هر انبار به صورت مجزا.
–   دسترسی لحظه ای به درخواستهای فروش جهت تصمیم گیری و صدور برگ خروج محصول با کنترلهای لازم.
– تغذیه و تنظیم اطلاعات به فرمت بسته بندی جهت تعیین تکلیف اقلام از زمان ورود کالا تا خروج از انبار.

عملیات حسابداری انبار

تنظیم روشهای قیمت گذاری در سطح هر انبار و گروه کالا با روشهای:
الف- میانگین لحظه ای
ب- استاندارد
ج-FIFO
د- شناسایی ویژه
هـ- میانگین موزون
–   تنظیم نحوه صدور سند حسابداری با شرایط و ضوابط دلخواه و صدور سند مکانیزه و دسترسی به ضمائم مربوطه.
–   تعریف و تنظیم ضوابط ارسال کالا به پیمانکاران و دریافت کالای ساخته شده همراه با کنترل مقدار ارسال شده و محاسبه قیمت.
–   تهیه سند حسابداری مکانیزه با قیمت های موجود و تفاوت قیمت ایجاد شده از اسناد تغییر قیمت یافته از دوره قبل تعیین قیمت در بخش حسابداری انبار با اشاره و دسترسی به موضوعاتی از قبیل اسناد بدون قیمت، تائید شده و سایر موارد.
–   محاسبه لحظه ای مبلغ برآوردی در زمان تبدیل فرمولاسیون مواد اولیه به درخواست کالا با آخرین وضعیت قیمت هر کالا.

امکانات و ارتباطات

–   تغییر عناوین پیش بینی نشده در داخل اسناد به تفکیک انبارها و نوع سند با عناوین رایج در هر سازمان.
–   اعلام وضعیت موجودی کالاها به فروش، تولید و صنعتی و هر حوزه دیگر به جهت یکپارچه بودن سیستمها.
–   تعریف نقطه سفارش و پیگیری وضعیت بحرانی هر کالا جهت صدور درخواست خرید.
–   استفاده همزمان و یا غیر متمرکز سیستم به ۳ حالت:
الف- تعدادی
ب- ریالی
ج- تعدادی و ریالی و ارتباط انبار تعدادی با حسابداری انبار.
–   تنظیم انبارهای صرفا” تعدادی مانند نیمه ساخته، امانی یا ضایعات جهت ثبت تمامی کالاها.
–   انتقال آخرین وضعیت موجودی هرکالا به سال آتی با در نظر گرفتن وضعیت انبار و روش قیمت گذاری.
–   انتقال مانده اسناد سفارشات از قبیل مانده درخواست کالا، در خواست خرید به سال آتی.
–   تنظیم و کنترل کاربران جهت استفاده از انبارهای مجاز و جلوگیری از مشاهده و دخل تصرف در انبارهای غیر مرتبط با کاربر.
–   رزرو موجودی با دو حالت متفاوت جهت عدم مصرف کالای موردنظر توسط سایر قسمتها.
–   ثبت دائمی اسناد انبارهای دلخواه، با شرایط تاریخ جهت عدم تغییرات توسط کاربران و در صورت نیاز ابطال عملیات بروز رسانی.
–   کنترل موجودی انبارها به صورت مرحله ای با کدینگ محصولات نهائی در انبارهای نیمه ساخته و جلوگیری از تکرار کدینگ کالا.
–   دسترسی لحظه ای به گردش اسناد سفارشات و کنترل مانده درخواستهای خرید کالا با طبقه بندی دلخواه.
–   اشاره به وضعیت پیگیری اسناد و مشخصات جانبی جهت تهیه گزارشهای خاص.
–   تعیین میزان اضافه بار مجاز جهت خروج کالا از انبارهای محصول به نسبت درخواست فروش با کنترلهای لازم.
–   ارسال اطلاعات انبارهای تعدادی به دفاتر غیر متمرکز با شرایط دلخواه به همراه جداول پایه.
–   تهیه و ساخت هرگونه گزارش دلخواه به جهت وجود ابزارمناسب طراحی گزارشات Report  Buildrer)).
–   محاسبه میزان بهینه سفارش کالا (نقطه سفارش آتی) به نسبت مدت زمان معین جهت جلوگیری از توقف تولید
به دلیل کسر موجودی.
–   نمایش لیست اناد جا افتاده در هر انبار به تفکیک انواع سند و امکان پیگیری اسناد مربوطه.

 

نظرات و پیشنهادات

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات ، انتقادات و پیشنهادات شما هستیم

پشتیبانی آنلاین

تیم پشتیبانی آنلاین تدوین فرآیند همواره شما را حمایت و یاری می کند. شما می توانید با ارسال تیکت و درخواست خود، از خدمات آنلاین و به روزرسانی های جدید بهره مند شوید.

شنبه - پنجشنبه

تیم تدوین فرآیند در ساعات اداری ، بصورت تلفنی پاسخگوی شما می باشد و در طول هفته کاری در ساعات اداری خدمت رسانی آنلاین خود را صورت می دهد.