تدوین فرآیندتدوین فرآیند
نرم افزار کنترل کیفیت شرکت مهندسی مشاور تدوین فرآیند

توضیحات پروژه

در جامعه کنونی با بودن رقابت تنگاتنگ جهت حفظ سهم بازار و یافتن بازارهای جدید  ، رضایتمندی مشتری بسیار مهم و قابل توجه  بوده و این رضایتمندی متاثر از ارائه  یک محصول با کیفیت و منطبق با استاندارد می باشد.

سیستم کنترل کیفیت شرکت تدوین فرآیند با ثبت و نگهداری اطلاعات و آزمایشات متنوع کنترلی در تمامی مراحل تکوین محصول و نیمه ساخته از مرحله شناسایی فروشنده یا پیمانکار و خرید مواد اولیه و کنترل کیفی خط تولید در تمامی مراحل تولید تا بسته بندی و کنترل نهایی محصول به صورت مکانیزه ابزار مناسب و کارآمدی جهت حصول هرچه بهتر رضایتمندی مشتری است.
جداول پایه

امکان تعریف  انواع روش و مشخصه  بازرسی و تخصیص مشخصه به روشهای بازرسی

 امکان تعریف پارامترهای  بازرسی
 امکان تعریف آزمایشگاه و تجهیزات بازرسی و تخصیص تجهیزات به آزمایشگاهای بازرسی
 امکان تعریف انواع درخواست کنترل کیفی اعم از نمونه اولیه ، پیش تولید،تولید انبوه و…
 امکان تعریف مشخصات کامل کارشناسان کنترل کیفی
 امکان دریافت درخواست کنترل کیفی از واحد تدارکات(خرید)
 امکان تعریف حالات خرابی بالقوه
 امکان تعریف انواع محصولات و فرآیندها
 امکان تعریف انواع تجهیزات نگهداری و انواع دستور عمل های نگهداری
 امکان تعریف علل بالقوه مکانیزمهای خرابی
 امکان تعریف ساختار تجهیزات و دوره کالیبراسیون
عملیات جاری

ثبت نتایج بررسی کنترل کیفی در مراحل نمونه اولیه ، پیش انبوه ، تولید انبوه و ..

 تبت وضعیت قطعات مردودی و اصلاحی از خط تولید و وکنترل وضعیت قطعات مرجوعی.
 ثبت و کنترل  وضعیت کالای نیمه ساخته و محصول نهایی.
 ثبت و کنترل  وضعیت مواد اولیه خریداری شده به همراه اطلاعات فروشنده.
 صدور برگ تاييدیا رد كالا بر اساس نتيجه كنترل كيفي.
 تعیین مشخصات روشهای استاندارد کنترل کیفی مواد ، نیمه ساخته و محصول و مقایسه تنایج آزمایشات یا استاندارد.
 ثبت دستور عمل های نگهداری از تجهیزات و تعیین روش نگهداری، ثبت و کنترل آنها.
 تجزیه و تحلیل حالات شکست بالقوه (FMEA).
 ثبت مشخصات مهم محصول به همراه اطلاعات مشتری، شماره فنی کالا و دلیل اهمیت.
 ثبت مشخصات مهم فرآیند به همراه اطلاعات مشتری، شماره فنی کالا و شرح عملیات.
 ثبت برنامه کنترل فرآیند تولید.
 ثبت فهرست تجهیزات و ثبت عملکرد کالیبراسیون
 

نظرات و پیشنهادات

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات ، انتقادات و پیشنهادات شما هستیم

پشتیبانی آنلاین

تیم پشتیبانی آنلاین تدوین فرآیند همواره شما را حمایت و یاری می کند. شما می توانید با ارسال تیکت و درخواست خود، از خدمات آنلاین و به روزرسانی های جدید بهره مند شوید.

شنبه - پنجشنبه

تیم تدوین فرآیند در ساعات اداری ، بصورت تلفنی پاسخگوی شما می باشد و در طول هفته کاری در ساعات اداری خدمت رسانی آنلاین خود را صورت می دهد.