Full Image

طراح و تولید کننده

برنامه سازی منابع انسانی ERP

بر كسي پوشيده نيست كه با اجرای سيستمهای ERP‌مزايای بهتری در هر سازمان فراهم خواهد شد. ليكن به دليل عدم وجود زيرساختهای مناسب و تجربيات كافی در امر پياده سازی سريع اين سيستمها در اكثر سازمانها و همچنين شركتهای توليد كننده نرم افزار، شرايط به گونه ای گرديده است كه آثار مثبت و قابل توجهی متناسب با افزايش سطح رقابت بازار ايجاد نگردد.

Full Image

ارايه راهکار و مشاوره تخصصی

درزمینه کسب و کار بر كسي پوشيده نيست كه با اجرای سيستمهای ERP‌مزايای بهتری در هر سازمان فراهم خواهد شد. ليكن به دليل عدم وجود زيرساختهای مناسب و تجربيات كافی در امر پياده سازی سريع اين سيستمها در اكثر سازمانها و همچنين شركتهای توليد كننده نرم افزار، شرايط به گونه ای گرديده است كه آثار مثبت و قابل توجهی متناسب با افزايش سطح رقابت بازار ايجاد نگردد.

Full Image

طراحی و مدلسازی

فرآیندهای کسب و کار طبق متودولوژی روز دنیا

ارائه راهکار در راه اندازی یک کسب و کار موفق در واقع مهمترین قدم برای شروع یک فعالیت سودمند است. راهکاری که مسیر را هموار و دل را گرم کند !

شرکت مهندسی مشاور- طراحی نرم افزار(تدوين فرآيند)

Logo

بسته های نرم افزاری

تولید سیستم های کاربردی منفرد به صورت بسته های مناسب

پیاده سازی و پشتيباني

عرضه محصولات نرم افزاری پیاده سازی و پشتیبانی سیستم ها دریان بهره برداری

سیستم های اطلاعاتی مدیریت

تولید مجموعه سیستم های مرتبط ویکپارچه در قالب سیستم اطلاعات مدیریتMIS

بهینه سازی راهکار

مشارکت در بهینه سازی روش ها و راهکار های اجرایی

Logo

سیستم های اختصاصی

تولید سیستم های اطلاعات مدیریت اختصاصی

Logo

تحقیق و توسعه

تحقیق در زمینه تولید نرم افزار های پایه و برنامه های واسط مشترک که در علم IT با نام (USERINTERFACE)خوانده میشود.

مشتاقانه منتطر دریافت انتقادات و پیشنهادات شما هستیم